Kako libanske igračice koriste sablju?

Sablja kao rekvizit u orijentalnom plesu je uglavnom Zapadna inovacija. Na Bliskom istoku sablja se koristi samo u nekim muškim igrama. Ipak, u azijskim arapskim zemljama igračice nekad koriste sablju na zanimljive načine…

Libanska pevačica Sabah sa Nadijom Džamal i pratećom trupom, šezdesetih godina prošlog veka

Sirijka Mona Ghazi na libanskoj televiziji (Hizzi Ya Nawaim, 2008.)

Boushra, sa dve sablje u halidži (zalivskom) ritmu. (Ples sa sabljom traje nešto više od minuta i po na početku, zatim nastavlja sa „redovnim“ – ženskim – zalivskim plesom. Nako toga sledi uobičajen program: veo-mezance, itd.) Početak devedesetih.

Saznajte više o ovom rekvizitu i njegovoj upotrebi u knjizi Umetnost orijentalnog plesa.


Ostavite odgovor