Nadija Džamal

Ime Nadije Džamal je skoro sinonim za „libanski stil“, a za mnoge izvan arapskog sveta možda i za „orijentalni ples“ uopšte. (više o njoj u knjzi „Umetnost orijentalnog plesa“ str 81-82)

Obratite pažnju na tehniku bokova po kojoj je Nadija bila poznata:

Bila je poznata i po folklornim tabloima u kojima se susretao ples sa glumom:

Odakle je krenula – mlada Nadija u Egiptu:


Ostavite odgovor