Počeci američkog kabare stila

Američki kabaretski trbušni ples nastao je kao mešavina raznih uticaja koje su donosili emigranti sa teritorija koje su nekad pripadale Osmanskom carstvu. Pogledajte kratke dokumentarne snimke o nekoliko prvih igračica.

Njujork šezdesetih godina (o igračici Sereni)

Fatma Akif u poznatom kabareu „Bagdad“ u San Francisku

(više o nastanku „američkog orijentala“ možete pročitati u knjizi Umetnost orijentalnog plesa na str. 80-81)


Ostavite odgovor