Direktorka sarajevskog baleta o orijentalnom plesu

pregled
Pregled – časopis za društvena pitanja Univerziteta u Sarajevu objavio je 2011 prikaz knjige Umetnost orijentalnog plesa koji je dala Edina Papo, direktorka baleta Narodnog pozorišta u Sarajevu.

Za mene kao autora predstavlja izuzetnu čast sama činjenica da je knjigu prikazala gospođa Papo, vrstan stručnjak u oblasti plesa, kao i da je taj prikaz objavljen u jednom naučnom časopisu koji ima stogodišnju tradiciju.

Odlomci iz prikaza (Edina Papo: O orijentalnom plesu. Pregled – časopis za društvena pitanja, br. 1 godište LII. Sarajevo 2011. str. 263-267)

U dijelovima knjige ‘Plesna tehnika’ i ‘Muzika’ koji su mi bili najinteresantniji za analizu, možda s toga što sam dugo godina bila baletski umjetnik a sada pedagog, majstor baleta, koreograf i što živim 24 sata baletom koji zahtijeva potpuno drugu plesnu filozofiju, kodeks i disciplinu koja se godinama uči, rečenica, da se većina pokreta, koji čine osnovu orijentalnog plesa nalaze duboko ‘zakopani’ u našoj podsvijesti je zapravo fascinantna. Um djeluje na tajnovite načine, a jedno je naša sposobnost da stvorimo vizualni okvir koji će naše tijelo slijediti.

Zato je u orijenom plesu intuicija važna. Slušanje vlastitog tijela nešto je što rijetko radimo. Čini mi se da se tehnika orijentalnog plesa temelji na idealu zadovoljstva. Pokreti su tečni, obli, fuidni.

Činjenica da je orijentalni ples suštinski pokret i korak povezan sa muzikom i koji se u stvari spontano kombinuju je utemeljenje osjećaja prostora i svoga tijela.

Razdjel ‘Stilovi i stil’ nam daje mogućnost spoznati što je to krucijalno važno u shvatanju orijentalnog plesa. Npr. arapski ples svoj smisao ne crpi iz onoga što je predmet umne konstrukcije, već upravo iz onoga što je trajna sadašnjost a to je emocija i duša plesa.

Tako shvaćanje plesa, pa i orijentalnog, je razumijevanje neprolazne božanske istine da je ples važan svim ljudima, tradicijama i kulturama.

Knjiga je sigurno doprinos razumijevanju orijentalnog plesa, a koji proizlazi iz istinske egzistencije plesa. Istina ove knjige je u tome što je autorica radikalno otvoreno pisala o vrsti plesa koja se često povezuje samo kao isključivo erotični ples koji zavodi muškarca. Analiza i dobro poredan tekst u knjizi govori da upravo orijentalni ples kao ideja za istraživanje pretvorena u knjigu označava ozbiljnost ove vrste plesa.

I sa ovom knjigom koja je istražila umjetnost orijentalnog plesa na svoj način, ples kao umjetnost treba konačno dobiti pažnju koju odavno zaslužuje.

Celokupan tekst možete pročitati u arhivi časopisa Pregled.

Zatvoreno za komentare.