Tehnika orijentalnog plesa – Bokovi

(Odlomci iz knjige Umetnost orijentalnog plesa sa video ilustracijama)

Pokreti bokovima čine najupečatljiviji i najvažniji deo tehnike orijentalnog (trbušnog) plesa.

Pojedini pokreti mogu se izvesti na više načina, te se tako stvaraju različiti efekti, na primer glatko, ravnomerno ili stakato izvođenje. Pokreti bokovima – osim onih pri kojima je prenošenje težine sastavni deo osnovnog pokreta – mogu se izvoditi dok je težina raspoređena ravnomerno na obe noge ili dok je prebačena na jednu nogu, kao i u hodu. Takvim promenama isti pokret često dobija sasvim novi izgled.

Osnovni pokreti

Bokovi se mogu pokretati oko jedne od tri ose, kao i po horizontalnoj
ravni. Ove četiri vrste pokreta čine osnovu od koje zapravo nastaju svi
ostali:

 • Podizanje/spuštanje: pokretanje bokova gore-dole (tj. oko sagitalne ose) iz mišića nogu/butina (savijanjem i ispravljanjem kolena – za ravnomerno kretanje) ili iz sedalnog mišića (m. gluteus – za akcente nagore ili za zaustavljanje pokreta nadole). U oba slučaja pokret pomažu bočni trbušni mišići (mm. obliqus abdominis, a njima se izvode i akcenti nadole).
 • Kontrakcija tj. polulučno kretanje bokova oko horizontalne ose, izvodi se ravnomernim zatezanjem i opuštanjem donjeg dela trbušnih mišića.
 • Tvist tj. pokretanje bokova napred-nazad oko vertikale ose tela. Ovaj pokret može se izvoditi mekano, ravnomerno iz nogu ili sa akcentom unapred pomoću sedalnog mišića.
 • Klizanje bokovima po horizontalnoj ravni izvodi se zajedno mišićima trupa i prenošenjem težine. Može se klizati bokovima levo-desno, pri čemu je bitno da pokret ostane što više dvodimenzionalan, tj. kao da se postranice krećemo u veoma uskom prolazu. Klizanje napred-nazad po horizontalnoj ravni retko se izvodi kao samostalan pokret, već je deo raznih lučnih pokreta.

S obzirom na to da se većina ostalih pokreta zasniva na ova četiri osnovna, trebalo bi ih što bolje uvežbati, npr.:

 • vežbajte ravnomerno i mekano izvođenje, bez oštrih i nejednakih pokreta, u osnovnom stavu, zatim sa težinom na jednoj nozi, dok stojite na poluprstima (demi pointe), hodate, itd.;
 • kombinujte ravnomerno izvođenja (posebno kad dostignete brži tempo) sa akcentima; i
 • kombinujte ravnomerno izvođenje ovih pokreta bokovima sa nekim pokretom gornjeg dela tela.

Lučni pokreti

Nastaju kombinacijama od osnovnih pokreta. Najlakše se pamte po obliku koji opisuju.

Krugovi bokovima

 • vodoravni (ravan) krug
 • trodimenzionalni krug („afro“, „omijami“)
 • vertikalni krugovi, tj. lučne kontrakcije: ka nazad (donji deo figure „kamila“) i ka napred („džez-rol“)

Osmice bokovima

 • vodoravne osmice ka gore i ka dole („maja“), prikazane su izolovano i sa radom nogu
 • horizontalne osmice, ka spolja i ka unutra

Svaki pokret je prikazan prvo rastavljen na elemente (osnovne pokrete), a zatim onako kako se obično izvodi. Prikazane su i varijacije pokreta, na primer po veličini luka i/ili načinu izvođenja (izolovano ili zajedno sa nogama).

Ovi pokreti moraju da teku i talasaju kao voda. Moramo naučiti da tokom izvođenja menjamo tempo, a da se pri tom ta fluidnost ne prekine. Isto važi i za prelazak iz jednog lučnog pokreta u drugi: moraju se pretočiti jedan u drugi, bez primetne stanke. U taj „fluid“, shodno muzici, dodajemo akcente (npr. isprekidano izvođenje, naglašene promene pravca), kao i slojevanje (dodavanje drugih bržih pokreta, npr. treperenje, i sl.).

Za one koji imaju problema sa leđima pokreti bokovima mogu biti korisni kao blaga gimnastika, ali je bitno da se izvode sa pažnjom. Preporučljivo je, u tom slučaju, sve pokrete vežbati mekano i ravnomerno, bez akcenata. Takođe, nije neophodno da pokreti budu veliki. U svakom slučaju, trebalo bi obratiti pažnju da se izbegne opterećenje donjeg dela kičme.

Pogledajte i detaljne instrukcije za 5 jednostavnih pokreta orijentalnog (trbušnog) plesa za početnike.

Odlučili ste da ozbiljno krenete (ili nastavite) sa trbušnim plesom? Posetite školu orijentalnog plesa.