Turski kočeci

Kočeci (köçek) su tradicionalni profesionalni muški igrači u Turskoj. Oni nose specifične kostime sa širokim suknjama i sviraju zile (metalne kastanjete). Nekada su bili uobičajena pojava u mnogim delovima Osmanskog carstva. Tako se smatra da od njihovog plesa potiče naša igra čoček (ili samo naziv). Više o kočecima pročitajte u knjizi Umetnost orijentalnog plesa na str. 66-67, a ovde pogledajte nekoliko video snimaka ovog nesvakidašnjeg plesa:


Ostavite odgovor